Πόρτα Ασφαλείας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βαρέως Τύπου

 • Διπλή Θωράκιση – Εσωτερικά & Εξωτερικά από Ηλεκτρογαλβανισμένη Προβαμμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • Εσωτερικά Κάθετα και Οριζόντια Νεύρα σε Σχήμα “Π” από Ηλεκτρογαλβανισμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • 20 Σημεία Ασφαλείας Της Πόρτας
  • 13 στην Πλευρά της Κλειδαριάς
  • 1 στο Επάνω Μέρος
  • 6 Σταθερά στην Πλευρά των Μεντεσέδων
 • Κλειδαριά Ασφαλείας Διπλή FIAM με Δύο Defender και Καταπέλτη
 • Μεταλλική Κάσα Ηλεκτροστατικά Βαμμένη Πάχους 2.0mm
 • Εσωτερική Μόνωση στο Σύνολο της Πόρτας με Πετροβάμβακα
 • Ρυθμιζόμενοι Μεντεσέδες καθ’ ύψος
 • Σύρτης Ασφαλείας
 • Πανοραμικό Μάτι
 • Αυτόματος Ρυθμιζόμενος Μηχανικός Ανεμοφράχτης
 • Καινοτόμος Περιοριστής Αοίγματος με Δυνατότητα Τυφλού Κλειδώματος της Πόρτας
 • Επενδύσεις Laminate (CPL), καπλαμά ή λακαριστές

Kappa 3S

 • Διπλή Θωράκιση – Εσωτερικά & Εξωτερικά από Ηλεκτρογαλβανισμένη Προβαμμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • Εσωτερικά Κάθετα Νεύρα σε Σχήμα “Π” από Ηλεκτρογαλβανισμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • 18 Σημεία Ασφαλείας Της Πόρτας
  • 11 στην Πλευρά της Κλειδαριάς
  • 1 στο Επάνω Μέρος
  • 6 Σταθερά στην Πλευρά των Μεντεσέδων
 • Κλειδαριά Χρηματοκιβωτίου Drfender Μικρό Κλειδί FIAM με Καταπέλτη
 • Μεταλλική Κάσα Ηλεκτροστατικά Βαμμένη Πάχους 2.0mm
 • Εσωτερική Μόνωση στο Σύνολο της Πόρτας με Διογκομένη Πολυστερίνη
 • Ρυθμιζόμενοι Μεντεσέδες καθ’ ύψος
 • Σύρτης Ασφαλείας
 • Πανοραμικό Μάτι
 • Αυτόματος Ρυθμιζόμενος Μηχανικός Ανεμοφράχτης
 • Καινοτόμος Περιοριστής Αοίγματος με Δυνατότητα Τυφλού Κλειδώματος της Πόρτας
 • Επενδύσεις Laminate (CPL), καπλαμά ή λακαριστές

Kappa 3E

 • Διπλή Θωράκιση – Εσωτερικά & Εξωτερικά από Ηλεκτρογαλβανισμένη Προβαμμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • Εσωτερικά Κάθετα Νεύρα σε Σχήμα “Ω” από Γαλβανισμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.6mm
 • 16 Σημεία Ασφαλείας Της Πόρτας
  • 10 στην Πλευρά της Κλειδαριάς
  • 6 Σταθερά στην Πλευρά των Μεντεσέδων
 • Κλειδαριά Χρηματοκιβωτίου Defender Μικρό Κλειδί CIPIERRE με Καταπέλτη
 • Μεταλλική Κάσα Ηλεκτροστατικά Βαμμένη Πάχους 1.5mm
 • Ρυθμιζόμενοι Μεντεσέδες καθ’ ύψος
 • Σύρτης Ασφαλείας
 • Πανοραμικό Μάτι
 • Αυτόματος Ρυθμιζόμενος Μηχανικός Ανεμοφράχτης
 • Επενδύσεις Laminate (CPL), καπλαμά ή λακαριστές

Kappa M3

 • Μονή Θωράκιση –Εξωτερικά από Ηλεκτρογαλβανισμένη Προβαμμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • Εσωτερικά Κάθετα Νεύρα σε Σχήμα “Ω” από Γαλβανισμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • 17 Σημεία Ασφαλείας Της Πόρτας
  • 11 στην Πλευρά της Κλειδαριάς
  • 6 Σταθερά στην Πλευρά των Μεντεσέδων
 • Κλειδαριά Χρηματοκιβωτίου Defender Μικρό Κλειδί FIAM με Καταπέλτη
 • Μεταλλική Κάσα Ηλεκτροστατικά Βαμμένη Πάχους 2.0mm
 • Ρυθμιζόμενοι Μεντεσέδες καθ’ ύψος
 • Σύρτης Ασφαλείας
 • Πανοραμικό Μάτι
 • Αυτόματος Ρυθμιζόμενος Μηχανικός Ανεμοφράχτης
 • Επενδύσεις Laminate (CPL), καπλαμά ή λακαριστές

Kappa 2S

 • Διπλή Θωράκιση – Εσωτερικά & Εξωτερικά από Ηλεκτρογαλβανισμένη Προβαμμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.6mm
 • Εσωτερικά Κάθετα Νεύρα σε Σχήμα “Ω” από Γαλβανισμένη Λαμαρίνα Πάχους 0.8mm
 • 14 Σημεία Ασφαλείας Της Πόρτας
  • 8 στην Πλευρά της Κλειδαριάς
  • 6 Σταθερά στην Πλευρά των Μεντεσέδων
 • Κλειδαριά Ασφαλείας CIPIERRE Δίστροφη με Διπλό Καταπέλτη Defender Μικρό Κλειδί
 • Μεταλλική Κάσα Ηλεκτροστατικά Βαμμένη Πάχους 1.5mm
 • Ρυθμιζόμενοι Μεντεσέδες καθ’ ύψος
 • Σύρτης Ασφαλείας
 • Πανοραμικό Μάτι
 • Αυτόματος Ρυθμιζόμενος Μηχανικός Ανεμοφράχτης
 • Επενδύσεις Laminate (CPL), καπλαμά ή λακαριστές